LT RU
Pradžia   »   Veikla   »   Socialiniai darbuotojai

Socialiniai darbuotojai

Specialistai, kurių darbo paskirtis yra sustiprinti į Centrą besikreipiančio ar joje besigydančio asmens prisitaikymo prie aplinkos sugebėjimus, atnaujinti ryšius su bendruomene, padedant jam integruotis į visuomenę ir skatinti pilnavertiškesnį asmens socialinį gyvenimą.

Socialiniai darbuotojai teikia informaciją ir konsultuoja pacientą:

 • apie įstatymus, dėl socialinių garantijų, lengvatų;
 • apie paciento teises ir galimybes konkrečiu atveju;
 • apie pacientui reikalingas pagalbos įstaigas ir padeda jam pasirinkti;
 • organizuoja paciento hospitalizaciją esant neatidėliotinoms indikacijoms;
 • organizuoja užimtumo terapiją, atsižvelgiant į vietos sąlygas ir ypatumus;
 • bendrauja su pacientu individualiai;
 • tvarko socialinius dokumentus.

Dirba su paciento šeima:

 • konsultuoja, kaip elgtis esant problemoms, konfliktui, iškilusių dėl paciento sveikatos būsenos pakitimų;
 • konsultuoja dėl asmens pripažinimo neveiksniu, globos nustatymo, globėjo bei turto administratoriaus paskyrimo ar pakeitimo.
 • atstovauja pacientą teismuose dėl neveiksnumo nustatymo ir globėjo paskyrimo;
 • vykdo globojamų pacientų kontrolę;
 • informuoja paciento artimuosius apie pagalbos poreikį ir priemones;
 • į pagalbos procesą pacientui įtraukia šeimos narius ir artimuosius;
 • konsultuojasi su kitų įstaigų socialiniais darbuotojais ir pacientą prižiūrinčios komandos kitais nariais (gydytoju psichiatru, psichikos sveikatos slaugytoju, psichologu).

Bendradarbiauja su:

 • Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos filialu bei kitų miestų psichiatrijos ligoninėmis;
 • Klaipėdos m. savivaldybės Socialinės paramos skyriumi;
 • Klaipėdos m. savivaldybės socialinio būsto skyriumi;
 • Klaipėdos m. savivaldybės sveikatos skyriumi;
 • BĮ Socialinės paramos centru;
 • DNSB ir namų valdomis;
 • Prokuratūra;
 • Teismais;
 • Antstoliais;
 • Advokatais;
 • Notarais;
 • BĮ Neįgaliųjų dienos užimtumo centru "Klaipėdos Lakštutė";
 • Policija;
 • SODRA;
 • Mokesčių inspekcija;
 • Kitomis sveikatos priežiūros įstaigomis;
 • NVO (nevyriausybinėmis organizacijomis);
 • Globos namais ir pensionatais;
 • Skolų išieškojimo tarnybomis

Socialinių darbuotojų telefonas: 8 (46) 31 41 12 

 

Klaipėdos psichikos sveikatos centras, VšĮ     
Įstaigos kodas: 141879453
Galinio Pylimo g. 3, LT-91231 Klaipėda

Tel. / faks. 8 (46) 41 00 31
El. paštas: info@kpsc.lt

 

Darbo laikas

 

I-V                          VI
8:00 - 20:00         9:00-13:00

                        

Žiūrėti didesnį žemėlapį